VI SKRÄDDARSYR UTBILDNINGAR UTIFRÅN BRANSCHENS BEHOV AV KOMPETENS

 • Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet där studerande får den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.
 • Våra studerande utbildas och tränas i såväl verktyg och metoder som personlig utveckling.  Det gör att de får en yrkeskompetens och en förmåga att kommunicera sina kunskaper på ett professionellt sätt.
 • Västerås Yrkeshögskola är en del av Västerås stad.
  – Det innebär att vi har tillgång till och samverkar med stadens strategiska kompetens och stödfunktioner
  – Vi har också tillgång till stadens praktiska laborationsmiljöer
  – Beviljade statsbidrag går oavkortat till skolan och utbildning av kvalitet
  Allt detta är faktorer som bidrar till en högre kvalitet på våra utbildningar.
 • Som studerande hos oss har du alltid tillgång till föreläsare som handplockas direkt från branschen till respektive ämne och kurs för att tillföra spetskompetens som är aktuell just nu.
 • Hos oss står våra studerande och samarbetsföretag i fokus. Kvalitets- och verksamhetsutveckling är naturliga och viktiga beståndsdelar i vårt dagliga arbete. Vår pedagogiska idé baseras på lösningsfokuserat lärande, vilket innebär att våra studerande dagligen utbildas och tränas i att självständigt lösa uppgifter och utmaningar som kan tänkas uppstå i vardagen.

YRKESHÖGSKOLAN SOM UTBILDNINGSFORM

Arbetslivsdriven

Yrkeshögskolan har sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna.

Skräddarsydd

Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.

Målinriktad

Arbetsliv, anordnare och studerande är motiverade och har tydligt fokus på matchningsmålet. Yrkeshögskolans målinriktade arbetssätt märks också genom LIA (lärande i arbete).