SÄKERSTÄLL FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV

Tillsammans med Västerås Yrkeshögskola kan du som arbetsgivare säkerställa framtida kompetensbehov. Du berättar vilken kunskap som efterfrågas och tillsammans skräddarsyr vi en utbildning som direkt motsvarar den kompetens du eftersöker. En utbildning kan vara allt ifrån en termin till flera år och innehåller exakt de teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du efterfrågar.

Västerås Yrkeshögskola ansöker till myndigheten för yrkeshögskolan om statsbidrag för att starta utbildningar. För att kunna lämna in en ansökan behöver ni arbetsgivare lämna positiva svar på minst de två översta frågorna nedan: (gällande det angivna kompetensbehovet)

  • Vilket rekryteringsbehov har ni av de kommande 3-5 åren?
  • Kan ni tänka er att ta emot en studerande på lärande i arbete (LIA)?
  • Kan ni bidra med en företagsrepresentant till utbildningens ledningsgrupp?
  • Kan ni medverka på annat sätt i lärande syfte,  t.ex. kunskap, låna ut/hyra ut laborationsutrustning eller lokaler för praktisk tillämpning, arrangera studiebesök

SAMARBETE

  • Finns det en uppstartad utbildning inom den kompetens du efterfrågar?
    Kontakta ansvarig utbildningsledare och berätta hur du vill och kan medverka.
  • Saknar du en utbildning inom den kompetens ni efterfrågar?
    Kontakta enhetschef eller utvecklare Ellinor Johansson, 021-39 97 10.
Enhetschef
Alina Rocabado

…är övergripande ansvarig på skolan med helhetsansvar för verksamhetens kvalitet, utveckling och externa relationer.

021-390763 E-post alina.rocabado.chivi@vasteras.se

Behov av utbildning som leder till specifik kompetens

Har du idé till en ny utbildning eller kurs, tveka inte att höra av dig till oss.