FÖRELÄS OCH INSPIRERA

På Västerås Yrkeshögskola anlitas undervisande personal direkt från branschen till respektive kurs för att säkerställa aktuell kunskap som efterfrågas.
Vi anlitar föreläsare inom flertalet olika kunskapsområden i allt från en timme till kurser som sträcker sig över flera veckor.

Se under respektive utbildning vilka kurser som ingår. Du kan bidra med din kompetens, eller tipsa om någon som kan tänkas ha viktig kompetens, för att säkerställa en kvalitativ kompetensförsörjning till dessa branscher.

Är du intresserad av att gästföreläsa en timme eller undervisa i en hel kurs är du välkommen att kontakta oss. Kontakta ansvarig utbildningsledare för respektive utbildning.

Enhetschef
Alina Rocabado

…är övergripande ansvarig på skolan med helhetsansvar för verksamhetens kvalitet, utveckling och externa relationer.

021-390763 E-post alina.rocabado.chivi@vasteras.se