TA EMOT STUDERANDE PÅ LÄRANDE I ARBETE (LIA)

Som arbetsgivare har du viktig kompetens och yrkeserfarenhet. Under LIA-perioden får du möjlighet att kostnadsfritt prova ett samarbete med en studerande, utan att förbinda dig till en anställning.

En viktig del av alla yrkeshögskoleutbildningar är att teori varvas med lärande i arbete. Det innebär att den studerande handleds på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter i lärande syfte. Under LIA-perioden översätts teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet och den studerande förbereds inför sin blivande yrkesroll.

Den studerande följer de arbetstider och rutiner som gäller på arbetsplatsen. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både arbetsgivare och den studerande välja att avbryta perioden. Den studerande är försäkrade under LIA-perioden via Kammarkollegiet. 

Så går det till

 • Arbetsplatsen är för utbildningen relevant med kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar kursens mål
 • Handledare utses på arbetsplatsen med utbildning och/eller erfarenhet inom den yrkesroll som utbildningen leder till
 • Efter perioden redovisar handledaren i vilken grad den studerande har uppfyllt kursens mål via hänvisade underlag
 • Skolans samordnare för LIA-perioden är ansvarig utbildningsledare som har till uppgift att:
  – delge viktig information
  – coacha studerande under hela processen
  – anordna handledarutbildning inför LIA-perioden
  – besöka arbetsplatsen för avstämning  (beroende på geografi och kursens längd)

Jag som arbetsgivare är intresserad av att ta emot studerande på LIA