KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Tillsammans med Västerås Yrkeshögskola kan du som arbetsgivare säkerställa  framtida kompetenser. Vi skräddarsyr en utbildning som direkt motsvarar den kompetens du efterfrågar. Vi kan utforma utbildningar som sträcker sig från en termin till flera år och som innehåller exakt de teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som det finns ett behov av.

Västerås Yrkeshögskola ansöker till Myndigheten för yrkeshögskolan om statsbidrag för att starta utbildningar. För att kunna lämna in en ansökan behöver vi din hjälp med att besvara frågorna nedan. Ju fler positiva svar arbetsgivare lämnar, desto större chans har vi att starta utbildningen.

Enhetschef
Alina Rocabado

…är övergripande ansvarig på skolan med helhetsansvar för verksamhetens kvalitet, utveckling och externa relationer.

021-390763 E-post alina.rocabado.chivi@vasteras.se

Intresseanmälan för ny kurs eller utbildning

Har vi redan idag en utbildning inom den kompetens du efterfrågar? Kontakta ansvarig utbildningsledare och berätta hur du vill och kan medverka.