ANSÖKAN OCH BEHÖRIGHET

Allmänna förkunskapskrav

Särskilda förkunskapskrav

Behörig på andra meriter

  • Du har en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Du kan även ha utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan omständighet som gör att du kan tillgodogöra dig utbildningen.
Din sammantagna kunskap värderas utifrån dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen samt utöva det yrke som utbildningen leder till.

Tveka inte att lämna in din ansökan!

Utöver de allmänna förkunskapskraven finns särskilda krav uppsatta per utbildning som av branschen anses vara nödvändiga för att du som  studerande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

  • Det kan till exempel vara kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.
  • Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen leder till.
  • Eller andra villkor som är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Om du inte uppfyller de allmänna och särskilda förkunskapskraven som anges finns ändå en möjlighet till att bli antagen till utbildningen. Skolan bedömer tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen om dina erfarenheter och förutsättningar ändå gör att att du kan tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och utöva det yrket som utbildningen leder till.
Bedömningen sker utifrån hur du kan styrka din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen leder till.

URVAL

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på en utbildning görs ett urval bland de sökande. Hur urvalet går till varierar beroende på vilken utbildning du söker. Det vanligaste är genomförande av skriftligt prov eller intervju. Det kan även förekomma urval på grundval av betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Mer om urvalsprocessen hittar du under respektive utbildning.

ANSÖKAN

Registrering av konto
Innan du registrerar din ansökan behöver du skapa ett konto på yh-antagning.se. Detta gör du genom att ange din e-postadress och ditt personnummer vilket leder till att du får ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Klicka på aktiveringslänken för att registrera din ansökan.
Om du redan sökt till en utbildning på yh-antagning.se så loggar du in med det konto som du redan har skapat.

Registrering av ansökan
När du registrerar din ansökan måste du ange namn, adress och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter används för att verifiera vem du är och för att utbildningsanordnaren ska kunna kontakta dig. Du behöver bara uppge dessa uppgifter för den första utbildningen du söker eftersom de sparas på ditt konto på yh-antagning.se.

Färdigställ din ansökan
Läs noga igenom de regler som gäller för behörighet och urval som visas under Om utbildningen.
Nästa steg är att ladda upp de ansökningshandlingar som krävs för utbildningen. Vilka ansökningshandlingar som krävs beror på vilken utbildning du sökt. Du måste gå igenom alla ansökningshandlingar för att kunna lämna in din ansökan. Om du inte har den aktuella ansökningshandlingen så måste du ange detta. Du kan endast utelämna en ansökningshandling om den inte är obligatorisk.