BOSTAD

Västerås är Sveriges sjätte största stad. Här finns världsledande teknikföretag och studenter, entreprenörer och robotar möts i ett klimat präglat av innovationskraft och framtidstro.

Bostad Västerås

På Bostad Västerås webbplats kan du se vilka fastighets­ägare som hyr ut lägen­heter.

Bostad AB Mimer

Bostads AB Mimer är det största bostads­bolaget i Västerås.

EKONOMI

Försäkring

Alla utbildningar på Västerås Yrkeshögskola berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du är även studiemedelsberättigad under dina LIA-perioder.

Som studerande har du en personskadeförsäkring som omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) i Sverige gäller en ansvarsförsäkring och det finns även ytterligare en försäkring för den studerande som väljer att göra sin LIA-period utomlands.

DIGITALT STÖD

Lärportal

Studeranden och personal har tillgång till skolans lärportal som heter V-klass. Lärportalen säkerställer tillgänglighet och kvalitet för information och kommunikation. Här finner du kursmaterial, schema samt betyg.

Office 365

I Office 365 tillhandahåller Västerås Yrkeshögskola e-postadress till studerande och personal. Som studerande hos oss har du tillgång till ett Microsoftkonto där du kan installera Office 365 på privata enheter.

Dessutom finns det andra resurser i Office 365, som exempelvis OneDrive  där du kan lagra och dela dokument.