SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Utifrån de underlag och omständigheter som du har upprättar vi tillsammans en planering för vilka stödinsatser som behövs för att du ska klara av att nå de mål som finns uppsatta för att klara utbildningen.
Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd som beror på en funktionsnedsättning behöver du lämna ett underlag som bekräftar detta.

VIktigt!

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar ansvarig utbildningsledare att du behöver och vill ha pedagogiskt stöd. Detta så att ni tillsammans i god tid kan planera för de insatser som behövs.
 Exempel på insatser:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Mentorstöd
  • Utökad lärartid
  • Teckenspråkstolkning
  • Muntligt istället för skriftlig prov
  • Förlängd studietid

Läs mer om pedagogiskt stöd inom YH