KÖP EN UTBILDNING- KOMPETENSUTVECKLA PERSONAL

Som arbetsgivare kan du köpa en hel, eller valda delar av en utbildning.

  • Privata företag och ideella föreningar kan köpa en uppdragsutbildning för att vidareutbilda den egna personalen
  • Offentlig verksamhet kan också köpa av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller för att rehabilitera enskilda personer
  • Båda kan köpa för att formalisera personalens kompetens

Om deltagarna redan har de kunskaper som finns i vissa kurser, kan utbildningen kortas ner. En deltagare som saknar ett formellt betyg eller examen för att intyga detta kan valideras på förhand, det vill säga få papper på redan befintlig kompetens. Uppdragsutbildning kan ge examen på samma sätt som om personen läst på yrkeshögskolan privat. Du som arbetsgivare utser deltagarna i en uppdragsutbildning. Det finns alltså inga formella behörighetskrav, utan det är upp till dig att bedöma om den anställde kan klara av utbildningen.

GÖR SÅ HÄR:


- Välj en hel utbildning eller kurs som du behöver


- Kontakta ansvarig utbildningsledare och hör om du kan köpa den som uppdragsutbildning


- Skriv kontrakt med skolan, som anmäler uppdragsutbildningen till Myndigheten för yrkeshögskolan


- Nå kompetens!
KÖP UPPDRAGSUTBILDNING!

• Välj en hel utbildning eller delar
• Korta ner tiden beroende på förkunskaper
• Du som uppdragsgivare avgör vem som går