LEDNINGSGRUPPEN FÖR UTBILDNINGEN

Alla våra utbildningar initieras av rekryterande arbetsgivare och bedrivs i nära samarbete med branschen. Dessa företag representerar utbildningen och säkerställer att den leder till aktuell och efterfrågad kompetens.

ABB FACTS
...tillhandahåller tekniska lösningar som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem.

SVENSK ENERGI
...är en branschförening med cirka 380 företag, vars främsta uppgift är att företräda medlemmarna i branschen och deras intressen i olika sammanhang.

 

MÄLARENERGI
...är ett infraserviceföretag som levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer de el till privat- och företagskunder i hela Sverige.

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ
...bygger framtidens smarta lösningar för energi och miljö. Företaget är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige.

GITAB
...erbjuder totallösningar för ny- och ombyggnation samt service av transformatorstationer, ställverk, kabelförband, reservkraft, kontroll- och styrsystem.

VATTENFALL
...är en av Europas största elproducenter med el, värme och gas.
Elproduktion sköter drift och underhåll och erbjuder tjänster som besiktningar, tillstånd, ansökningar och energieffektivisering.
Services bedriver drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion.

UPPLANDS ENERGI
...äger transformatorstationer samt kraftledningar och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde.

SWECO ENERGUIDE
...har kompetens inom energirelaterade tjänster som är heltäckande och omfattar alla led av energiförsörjningskedjan - från produktion, via distribution till förbrukning.

PASSIO CONSULTING
...är ett konsultföretag engagerade i projekt som omfattar alla led i energiförsörjningskedjan, från produktion via transmission och distribution fram till energianvändarna.

ADECCO
... arbetar bland annat med uthyrnings- och rekryteringstjänster av personal inom kompetensområdet energi och elkraft.

INFRATEK
...är ledande leverantör inom underhåll och beredskap av distributionsnät i Norden.