ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA 1

LIA 1 utförs på entreprenad-, service- eller industriföretag samt på nätföretag med syfte att den studerande ska översätta sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter genom att medverka i arbetet som elkraftingenjör.
Den studerande ska under sin LIA-period redogöra för sina erfarenheter genom att skriva en rapport som sedan presenteras inför klassen och ansvarig utbildningsledare.

Detta utifrån följande punkter:

  • Kunna identifiera och förstå LIA-kursens praktiska och teoretiska innehåll
  • Kunna redogöra för några relevanta metoder/tekniker
  • Behärskar enklare arbetsuppgifter/situationer i acceptabel takt
  • Reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden

LIA 1 börjar den 10:e april och pågår i 8 veckor

STUDERANDE LEDIGA FÖR LIA

Filtrera annonser
Administrera annonser