ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIA 1 börjar den 9 april 2018 och pågår i 8 veckor
LIA 2 börjar den 19 november 2018 och pågår i 5 veckor
LIA 3 börjar den 11 mars 2019 och pågår i 7 veckor

LIA 1 utförs på entreprenad-, service- eller industriföretag samt på nätföretag med syfte att den studerande ska översätta sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter genom att medverka i arbetet som elkraftingenjör.
Den studerande ska under sin LIA-period redogöra för sina erfarenheter genom att skriva en rapport som sedan presenteras inför klassen och ansvarig utbildningsledare.

Detta utifrån följande punkter:

  • Kunna identifiera och förstå LIA-kursens praktiska och teoretiska innehåll
  • Kunna redogöra för några relevanta metoder/tekniker
  • Behärskar enklare arbetsuppgifter/situationer i acceptabel takt
  • Reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden

STUDERANDE LEDIGA FÖR LIA

Filtrera annonser
Administrera annonser