ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIA 1 börjar den 23 april 2019 och pågår i 7 veckor
LIA 2 börjar den
10 februari 2020 och pågår i 12 veckor

LIA 1 utförs på entreprenad-, service- eller industriföretag samt på nätföretag med syfte att den studerande ska översätta sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter genom att medverka i arbetet som elkraftingenjör.
LIA2 syftar till att den studerande ska få möjlighet att använda de kunskaper, färdigheter och kompetenser som inhämtats under utbildningens gång för att stärka sin yrkesroll som elkraftsingenjör.

Den studerande ska under sin LIA-period redogöra för sina erfarenheter genom att skriva en rapport som sedan presenteras inför klassen och ansvarig utbildningsledare.

Detta utifrån följande punkter:

  • Kunna identifiera och förstå LIA-kursens praktiska och teoretiska innehåll
  • Kunna redogöra för några relevanta metoder/tekniker
  • Behärskar enklare arbetsuppgifter/situationer i acceptabel takt
  • Reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden

VI SOM STUDERAR PÅ VY

Filtrera annonser
Administrera annonser
Sara Berggren
Lönekonsult
Lösningsorienterad Kundfokuserad Social
LIA (12v från 9 Sep.)
Emelie Wreder
Lönekonsult
Serviceinriktad Snabblärd Noggrann
LIA (12v från 9 Sep.)
Rebecca Vesterberg
Lönekonsult
Positiv Noggrann Ansvarsfull
LIA (12v från 9 Sep.)
Jenny Björklund
Lönekonsult
Kundfokuserad Positiv Problemlösare
LIA (12v från 9 Sep.)