FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD LÖNEARBETE OCH RÅDGIVNING

Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
18 veckor LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen  ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning. Utbildningen ger dig gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • arbeta i IT-baserade lönesystem och integrera data i andra system
 • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inklusive avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner
 • arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter m.m
 • avgöra vad som räknas som förmån och vad som räknas som lön
 • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 • förstå bokföringens grunder
 • hantera lönerelaterade uppgifter för bokföring samt kommunicera om och felsöka i bokföringen
 • hantera och analysera stora mängder data, bl.a. i Excel
Längd : 1.5 år Poäng: 300 Studieort : Västerås Startdatum : Påbörjad Examensdatum : 2018-05-19 Ansök senast : Info i januari Antal platser : 32

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Löneekonom
 • Löneförättare
 • Löneadministratör
Programblad och information om ansökan

  Kurser och behörigheter

  KurserYH-poäng
  Arbetssätt och kollektivavtal30
  Excel-kalkyler5
  Förmåner och beskattning10
  Internationella aspekter på lön5
  Kommunikation på engelska och svenska20
  Lean5
  Löneadministrativa program40
  Lönehantering45
  Redovisning50
  Lärande i arbete (LIA) 140
  Lärande i arbete (LIA) 250

  Film om yrkesrollen

  Grungläggande behörighet

  Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
  Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
  Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

  Behörighet i övrigt

  Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G:
  - Svenska 1 och 2 / Svenska A och B
  - Engelska 5 / Engelska A
  - Matematik 1 / Matematik A

  Annan behörighet

  Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
  Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

  Urval

  Alla behöriga sökande inbjuds till ett särskilt prov som består av två delar.

  • Ett skriftligt prov i matematik, som fokuserar på procenttal, talserier och matematisk problemlösningsförmåga.
  • Ett muntligt prov som fokuserar på förmåga till samarbete, problemlösningsförmåga, samt förmåga att ta till sig kunskap.

  De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Resultatet presenteras för ledningsgruppen, som fattar beslut om vilka som ska antas till utbildningen enligt den rangordning som föreligger och vilket eventuellt överintag som ska göras.

  Bedömning utifrån utländsk utbildning

  När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning och översättning av dina betyg klicka här!