ARBETSMARKNADENS BEHOV AV LÖNEKONSULTER

Nationell efterfrågan

På Arbetsförmedlingens platsbank fanns, i början av oktober 2017, 131 lediga jobb inom löneadministration, varav 18 är specifikt benämnda lönekonsulter. Antalet lediga platser inom yrkesgruppen ekonomiassistenter m.fl. är oförändrat i Sverige det senaste året och i början av oktober 2017 fanns det 358 annonser för ekonomiassistenter m.fl. på Arbetsförmedlingens platsbank.

Regional efterfrågan

Närmast i regionen finns löneadministrerande företag och enheter inom bland annat ICA, Arithma (en del av OKQ8), ABB, Västerås stad, Region Västmanland, Örebro Läns Landsting, Team Olivia, Grant Thornton, Västmanland-Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet som samtliga vittnar om ett starkt rekryteringsbehov de närmaste 3-8 åren.