ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIAn pågår i 12 veckor under perioden 9 september 2019 till 29 november 2019.

Målet med LIAn är att den studerande efter avslutad LIA ska fungera professionellt i en arbetsgrupp, affärsmässigt bemöta löntagare och arbetsgivare utifrån den konsultativa yrkesrollen. Den studerande ska under handledning ha fördjupat sina färdigheter för att självständigt kunna verka som lönekonsult. Den studerande ska också kunna redogöra för sina erfarenheter, samt koppla dessa erfarenheter till de kurser som studerats innan LIA, i en reflekterande text.

STUDERANDE LEDIGA FÖR LIA

Filtrera annonser
Administrera annonser