ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA 2

LIA 2 pågår i 10 veckor under perioden 27:e november 2017 till  9:e februari 2018 ( v 52 är  de studerande lediga).

Målet med LIA 2 är att den studerande ska kunna utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter, relevanta för en lönekonsult. LIA 2 ska innebära en progression vad gäller praktiska yrkeskunskaper i förhållande till LIA 1. Den studerande ska också kunna redogöra för sina erfarenheter från LIA 2, samt koppla dessa erfarenheter till de kurser som studerats innan LIA, i en reflekterande text.

STUDERANDE LEDIGA FÖR LIA

Filtrera annonser
Administrera annonser