ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIAn pågår i 12 veckor under perioden 9 september 2019 till 29 november 2019.

Målet med LIAn är att den studerande efter avslutad LIA ska fungera professionellt i en arbetsgrupp, affärsmässigt bemöta löntagare och arbetsgivare utifrån den konsultativa yrkesrollen. Den studerande ska under handledning ha fördjupat sina färdigheter för att självständigt kunna verka som lönekonsult. Den studerande ska också kunna redogöra för sina erfarenheter, samt koppla dessa erfarenheter till de kurser som studerats innan LIA, i en reflekterande text.

VI SOM STUDERAR PÅ VY

Filtrera annonser
Administrera annonser
Sara Berggren
Lönekonsult
Lösningsorienterad Kundfokuserad Social
LIA (12v från 9 Sep.)
Emelie Wreder
Lönekonsult
Serviceinriktad Snabblärd Noggrann
LIA (12v från 9 Sep.)
Rebecca Vesterberg
Lönekonsult
Positiv Noggrann Ansvarsfull
LIA (12v från 9 Sep.)
Jenny Björklund
Lönekonsult
Kundfokuserad Positiv Problemlösare
LIA (12v från 9 Sep.)