ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIA 1 pågår i 11 veckor under perioden 19 mars 2018 till 1 juni 2018.
LIA 2 pågår i 12 veckor under perioden 21 januari 2019 till 12 april 2019.

Målet med LIA 1 är att den studerande ska ha stärkt sin nya yrkesidentitet i att arbeta som socialpedagog utifrån uppdrag, att verka i enlighet med god etik och förhålla sig till värdegrundsfrågor och maktstrukturer i socialt arbete. Den studerande ska under handledning ha tränat på sina nya färdigheter, exempelvis nätverkskartor, nätverksmöten, beteendeanalys, beteendeförändringsplan, ART-träning, arbete med teckenekonomi och andra former av positiv förstärkning, dokumentation, samt i att arbeta via tolk och i att samverka med olika aktörer kring brukare.

LIA 2 ska innebära en progression vad gäller praktiska yrkeskunskaper i förhållande till LIA 1. Den studerande ska ha stärkt sin yrkesidentitet som socialpedagog och förstå vikten av att arbeta på uppdrag inom givna ramar, i en arbetsgrupp, i enlighet med god etik. Den studerande ska självständigt, under handledning, ha tränat på sina färdigheter: Motiverande samtal, lågeffektivt bemötande, Mindfulness, tillämpa olika förklaringsmodeller i beteendeanalys i dialog med brukare, riskanalyser, nätverksarbete, bemötande av brukare med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska diagnoser och funktionshinder, Återfallsprevention (ÅP), Community Reinforcement Approach (CRA), samt ha fortsatt träna på färdigheter som LIA 1 bygger på. Den studerande ska kunna arbeta via tolk och samverka med olika aktörer kring brukare.

Den studerande ska också kunna redogöra för sina erfarenheter från LIA 1 och 2, samt koppla dessa erfarenheter till de kurser som studerats innan LIA, i en reflekterande text.

VI SOM STUDERAR PÅ VY

Filtrera annonser
Administrera annonser
Sara Berggren
Lönekonsult
Lösningsorienterad Kundfokuserad Social
LIA (12v från 9 Sep.)
Emelie Wreder
Lönekonsult
Serviceinriktad Snabblärd Noggrann
LIA (12v från 9 Sep.)
Rebecca Vesterberg
Lönekonsult
Positiv Noggrann Ansvarsfull
LIA (12v från 9 Sep.)
Jenny Björklund
Lönekonsult
Kundfokuserad Positiv Problemlösare
LIA (12v från 9 Sep.)