REPARATION OCH UNDERHÅLL AV SPÅRBUNDNA FORDON

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
20 veckor LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen passar dig som vill arbeta med felsökning och underhåll av spårburna fordon, inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemingenjör genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ett spårbundet fordon är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • arbeta med förebyggande underhåll på spårburna fordon
 • läsa elscheman, elektroniska-, och digitala scheman
 • läsa mjukvaruscheman och beskrivningar
 • följa underhållsinstruktioner och tekniska dokument
 • inhämta information på svenska och engelska från manualer och instruktioner
 • arbeta i komplexa ledningssystem och nätverk
 • genomföra kablagereperationer och nytillverkning av kablage
 • utföra momentdragning och förbindningsteknik
 • mäta mekanisk förslitning och materialutmattning
 • regler kring vistelse i spårområde och elsäkerhet
 • felsöka och analysera mätvärden i sammansatta system
Längd : 2 år Poäng: 400 Studieort : Västerås Studieform : Heltid Startdatum : 2019-08-19 Ansök senast : Ansökan är stängd Antal platser : 30

Utbildningen är studiemedelsberättigande under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Systemingenjör spårfordon
 • Depåtekniker
 • Reparatör
 • Service- och underhållstekniker
 • Tågtekniker
 • Provare

Kurser och behörigheter

KurserVeckorYH-poäng
Elektriska system735
Examensarbete420
Hantverk, verktyg och maskiner630
Introduktion av spårbranschen420
Kvalitet och processoptimering525
LIA 1 - Underhåll945
LIA 2 - Teknik1155
Mekaniska system630
Mätteknik420
Praktisk el och elektronik840
Projektarbete420
Säkerhetssystem315
Underhållsteknik525
Yttre miljö och arbetsmiljö420

Film om utbildningen

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Endast grundläggande behörighet krävs

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas.

Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde.

Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme.

För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal.

När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning av dina betyg klicka här!