ARBETSMARKNADENS BEHOV AV TÅGTEKNIKER

Nationell efterfrågan

Industriförbundet har genomfört en enkät i branschen som visar ett rekryteringsbehov, framför allt på grund av kommande pensionsavgångar, av minst 300 tågtekniker per år de kommande 2-5 åren. Utvecklingen av svensk järnväg ökar i takt med nya investeringar, såsom inköp av fordon för persontrafik och för godstransporter på järnväg. Det för med sig ett behov av personal med en större och bredare kunskap, så kallad multikunskap, inom områdena mekanik och el. De infrastruktursatsningar som gjorts på senare år genererar förutom pensionsavgångarna ett behov av ytterligare cirka 1500 nya tåg- och järnvägstekniker per år.

Regional efterfrågan

I Västerås med omnejd finns det i dag många företag med behov av tågteknisk personal, såsom Alstom Transport, AWC, Bombardier Transportation, Interfleet, Lucchini AB, Mantena, Semcon, Swedtrac, TD-rail , Adecco och Twindej m.fl.

Västerås är störst i landet på segmentet fordon, Borlänge och Solna störst på infrastruktur och Stockholm/Solna störst på service och underhåll. Nya välutbildade tekniker behövs för att upprätthålla tillgänglighet och regularitet i trafiken. Den stora mängd uppskjutet underhåll som järnvägsbranschen lider av är en risk. Bristen är störst när det gäller praktiker som klarar de nya avancerade fordonen och den nya tekniken på banan.

Det råder brist på fordonstekniker och systemingenjörer som kan arbeta med planering och utförande av fordonsunderhåll, ombyggnad och tillverkning av fordonssystem. I en tid då flera hundra miljarder satsas på järnvägen i Sverige behövs utveckling av utbildningar. För att belysa behovet av fordonstekniker har tågbranschen tillsammans skrivit till YH-myndigheten.

http://www.jarnvagsklustret.se/news/jarnvagsbranschen-samlas-i-upprop,-satsa-pa-utbildningar-i-tagteknik.html