LEDNINGSGRUPPEN FÖR UTBILDNINGEN

Alla våra utbildningar initieras av rekryterande arbetsgivare och bedrivs i nära samarbete med branschen. Dessa företag representerar utbildningen och säkerställer att den leder till aktuell och efterfrågad kompetens.

JÄRNVÄGSKLUSTRET
...är en samarbetsorganisation  med teknikföretag inom järnväg baserade i Västmanland.

ALSTOM
...levererar kompletta transportsystem, inklusive tåg, signalsystem, underhåll och modernisering, infrastruktur och integrerade lösningar.

BOMBARDIER
...världens största tillverkare av tåg, järnvägsutrustning och järnvägssystem.

EUROMAINT
...underhålls- och ombyggnadstjänster inom kvalificerat tekniskt underhåll, reservdelsförsörjning, fordonsmodifiering och komponentservice.

SWEMAINT
...är norra Europas ledande företag av reparations- och underhållstjänster för godsvagnar.

PROSE
...konsultföretag till företag inom tillverkning och underhåll inom tåg och järnväg.

ABB TRACTION
...tillverkar tågmotorer.

SOLBERGA STATION
...med affärsområdet järnvägare konsulterar inom logistik, planering, kompetenser, problemlösning, utredningar och kvalitetsuppföljning.

SWEDTRAC (Knorr-Bremse)
...världens ledande tillverkare av bromssystem för tågfordon och tunga fordon. Swedtrac konsultar även inom kvalificerad järnvägsteknik.

SCHUNK
...komponenttillverkare inom järnvägsteknik samt utför reparationer och underhåll.

ADECCO
... arbetar bland annat med uthyrnings- och rekryteringstjänster av personal inom kompetensområdet tåg- och järnväg.

GERDINS
…tillverkar mekaniska detaljer och kablage till tågindustrin. Svetsar enligt den högsta standarden för tågfordon EN15085.

ELPRESS
...tillverkar kompletta kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar.

MTR Tech
… står för drift och fordonsunderhåll på Stockholms tunnelbana. MTR Tech är en del av MTR Nordic.

MANTENA Sverige AB
... ansvarar för underhållet av Skånetrafikens Pågatåg och tåg som ingår i Norrtågs trafiksystem. Mantena Sverige AB har i dagsläget ca 80 anställda fördelat på två produktionsenheter i Sverige.

TWINDEJ

...är ett teknikkonsultföretag med tjänster inom elkraft, spårfordon, flyg och tekniska installationer samt underhåll.