ÄR DU INTRESSERAD AV TRAFIK? VILL DU UTBILDA ANDRA TILL ATT BLI GODA FÖRARE?

Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
15 veckor LIA (Lärande i arbete)

Målet med utbildningen är att ge dig en mycket god teoretisk och praktisk grund till att arbeta som trafiklärare. Som trafiklärare är du ett föredöme i trafiken och utbildar elever till att också bli det. Du kommer möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket gör att du även behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av individer.

Du läser bland annat trafikförfattning, psykologi och undervisnings-pedagogik och övar från början på utbildningsmoment tillsammans med dina kurskamrater.  Den sista delen av utbildningen innehåller lärande i arbete på en trafikskola. Efter avslutad utbildning är du redo att arbeta som trafiklärare. De flesta av våra studerande går direkt ut i arbete efter avslutad utbildning.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • pedagogik och faktorer som styr och påverkar lärandet/lärandesituationer
 • trafikregler, fordon och körkort
 • lagar och författningar
 • trafikmedicinska krav och hinder för körning och körkort
 • tillämpa systematiskt säkerhetsarbete
 • ergonomi
 • arbetsmarknadens parter, arbetssätt och anställningsavtal
 • parters skyldigheter i fråga om arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering
 • förebygga risker i utbildningsverksamheten
 • konsumenträtt och ansvarsfrågor
 • arbeta med att minimera miljöpåverkan
 • psykologi relaterat till trafiksäkerhet
 • forskning i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete
 • trafikpolitiska åtgärder som påverkar trafiksäkerheten
 • transport och trafiksystem
Längd : 1,5 år Poäng: 300 Studieort : Västerås Studieform : Heltid Startdatum : 14 aug 2018 Ansök senast : Ej sökbar Antal platser : 20

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Trafiklärare
Därefter kan du vidareutbilda dig till
 • Utbildningsledare
 • Riskutbildare
 • Lärare för tyngre behörigheter eller mc/moped
Programblad - Trafiklärare

Kurser och behörigheter

KurserVeckorYH-poäng
Arbetsmiljö och ansvar210
Fordonssäkerhet och miljö735
Författningskunskap trafik735
Trafikpsykologi735
Trafiksäkerhetsarbete4,623
Yrkespedagogik trafiklärare 1525
Yrkespedagogik trafiklärare 21050
Lärande i arbete (LIA) 1525
Lärande i arbete (LIA) 21050
Examensarbete2,412

Film om trafiklärare

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3:
- svenska 2 / svenska B / SVA 2
- engelska 5 / engelska A

Du ska ha körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort. Du behöver styrka din allsidiga kör- och trafikvana med ett körprov från en behörig trafikskola anvisad av ledningsgruppen.

Behöriga trafikskolor

Gruvegårds trafikskola
Hässlö trafikskola
Norlanders trafikskola
Rolands trafikskola

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån Svenska, Trafikkunskap, Gruppintervju och Engelska.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning av dina betyg klicka här!