ARBETSMARKNADENS BEHOV AV TRAFIKLÄRARE

Nationell efterfrågan

STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) har cirka 700 medlemmar och  enligt deras medlemsenkät 2016 har 233 medlemmar ett behov av att anställa trafiklärare (B-utbildare/personbil) inom de närmaste 12 månaderna. Om motsvarande anställningsbehov finns hos icke STR- anslutna trafikskolor, samt de som är anslutna till TR (Trafikskolornas Riksförbund) är efterfrågan ännu större.

Arbetsförmedlingens platsbank visar i oktober 2017 80 lediga jobb som trafiklärare.

Regional efterfrågan

Det nationella perspektivet kommer troligen att till stor del även avspegla sig mot det regionala.