ATT TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA

Att ta emot en studerande på LIA (lärande i arbete) är ett givande samarbete som väldigt ofta leder till rekrytering efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare medverkar ni till viktig strategisk kompetensförsörjning inom branschen genom att bidra mer era kunskaper och erfarenheter.

LIA

LIA 1 pågår i 5 veckor under perioden 15 oktober 2018 till 16 november 2018.
LIA 2 pågår i 10 veckor under perioden 18 februari 2019 till 26 april 2019

Målet med LIA 1 är att den studerandeska ha grundläggande kunskaper och erfarenhet om arbetsuppgifter, arbetsmiljö och trafiksäkerhetsarbete. Den studerande ska ha stärkt sin nya yrkesidentitet utifrån uppdraget att verka i enlighet med gott kundbemötande och förhålla sig till krav som ställs från kunder, allmänhet och myndigheter. Den studerande ska under handledning ha tränat på sina nya färdigheter, exempelvis planera och genomföra undervisning, anpassa arbetsplatsen så att arbetsskador undviks, tillämpa ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt, genomföra utbildningsinsatser utifrån gällande trafikbestämmelser, beskriva trafikanters beteenden utifrån psykologiska teorier, anpassa utbildnings- och informationsmaterial utifrån målgrupp och budskap samt reflektera över hur sociala, kulturella och personliga faktorer kan påverka lärande.

LIA 2 ska innebära en progression vad gäller praktiska yrkeskunskaper i förhållande till LIA 1. Den studerande ska ha stärkt sin yrkesidentitet som trafiklärare och förstå vikten av att arbeta utifrån uppdrag inom givna ramar, i en arbetsgrupp och i enlighet med god etik. Den studerande ska självständigt, men under handledning, ha tränat på sina nya färdigheter, att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden, samt ha fortsatt träna på färdigheter som LIA 1 bygger på. I denna kurs är det tillåtet att den studerande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och handledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap, färdighet och kompetens för att kunna arbeta självständigt. Det självständiga arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Den studerande ska också kunna redogöra för sina erfarenheter från LIA 1 och 2, samt koppla dessa erfarenheter till de kurser som studerats innan LIA, i en reflekterande text.

STUDERANDE LEDIGA FÖR LIA

Filtrera annonser
Administrera annonser
Sara Berggren
Lönekonsult
Lösningsorienterad Kundfokuserad Social
LIA (12v från 9 Sep.)
Emelie Wreder
Lönekonsult
Serviceinriktad Snabblärd Noggrann
LIA (12v från 9 Sep.)
Rebecca Vesterberg
Lönekonsult
Positiv Noggrann Ansvarsfull
LIA (12v från 9 Sep.)
Jenny Björklund
Lönekonsult
Kundfokuserad Positiv Problemlösare
LIA (12v från 9 Sep.)
Jesper de Boer
Elkraftsingenjör
Intresserad Samvetsgrann Lättlärd
LIA (7v från 23 Apr.)
Daniel Valeskog
Elkraftsingenjör
Envis Utvecklingsvillig Stark
LIA (7v från 23 Apr.)
Timur Dakiev
Elkraftsingenjör
Ansvarsfull Noggrann Samarbetsvillig
LIA (7v från 23 Apr.)